Thông báo

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 (14/10/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2022 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022