Sở hữu trí tuệ

Số 154 (tháng 12/2013)

(17/12/2013)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Đề án nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa của DNVVN trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2012 – 2015

- Doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu bảo hộ, phát triển TSTT

- Trái cây Bà Rịa – Vũng Tàu: Có tiếng, chưa có miếng


Số 153 (tháng 11/2013)

(16/12/2013)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi STKT lần thứ 7 tỉnh BR-VT

- Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ vào cộng đồng

- Khoa học Đông Nam bộ gắn với sở hữu trí tuệ

- Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Muối Bà Rịa”: Hướng phát triển mới cho nghề muối