TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 40 (tháng 6/2017)

(05/09/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Nông sản xuất khẩu đối mặt với nhiều rào cản            

- Toàn cầu hóa là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới            

- Xuất khẩu gỗ, thủ công mỹ nghệ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 39 (tháng 5/2017)

(04/09/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hợp tác APEC - Cơ hội và thách thức đan xen            

- Không nhập khẩu ô tô chất lượng kém để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng     

- Châu Á sẽ là đầu tàu chống bảo hộ thương mại?     


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 38 (tháng 4/2017)

(31/05/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Việt Nam chính thức áp thuế sản phẩm thép mạ     

- Trái vú sữa VN đã chính thức nhập khẩu vào Hoa Kỳ       

- Doanh nghiệp phải chủ động để thích ứng trước xu thế phòng vệ thương mại        


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 37 (tháng 3/2017)

(30/05/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- RCEP: Xây dựng một hiệp định cho tương lai       

- EU và ASEAN nhất trí khôi phục đàm phán về hiệp định FTA     

- Nhìn lại lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 36 (tháng 2/2017)

(27/03/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Vượt qua rào cản kỹ thuật để giữ thị trường EU    

- Việt Nam cùng các nước đang thảo luận hướng tiếp theo của TPP            

- Hàng tiêu dùng châu Âu đổ về Việt Nam


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 35 (tháng 1/2017)

(26/03/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Vai trò của RCEP đối với hội nhập kinh tế khu vực           

- Các nước thành viên WTO đồng ý cải cách chính sách thương mại           

- NOAA nâng cao các yêu cầu về dữ liệu thương mại nhằm ngăn chặn thủy sản IUU nhập khẩu 


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 34 (tháng 12/2016)

(25/03/2017)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Sự khác nhau giữa Hiệp định RCEP và TPP           

- Xuất khẩu thủy sản: Doanh nghiệp phải làm theo chuỗi     

- Xuất khẩu cá tra, một năm đầy thách thức  TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 33 (tháng 11/2016)

(08/12/2016)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA - Cơ hội lớn cho xuất nhập khẩu nông sản  

- WTO kêu gọi các thành viên hủy bỏ rào cản nhập khẩu      

- "Cơn gió ngược" trong toàn cầu hóa          

- Phần lớn pháp luật Việt Nam về quản lý chuyên ngành đã tương thích với EVFTA  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 32 (tháng 10/2016)

(07/12/2016)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Những lợi ích Việt Nam có thể thu được từ TPP       

- Hàng rào phi thuế quan của các thị trường lớn trong TPP     

- Nhận diện các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EAEU    

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên         

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2016