TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 57 (tháng 11/2018)

(17/12/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- CPTPP có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018     

- Thương mại Việt Nam - EU: Hành trang để tiến vào EVFTA          

- EC khuyến nghị VN cần những quy định pháp luật nghiêm ngặt chống khai thác IUU    

- Doanh nghiệp được tự do xuất khẩu gạo hữu cơ          

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên            

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2018            


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 56 (tháng 10/2018)

(14/11/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Cá da trơn Việt đón tin vui từ thị trường Mỹ              

- Công bố thuế chống bán phá giá thép không gỉ           

- Nước ngoài "siết" truy xuất nguồn gốc nông sản          


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 55 (tháng 9/2018)

(13/11/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Rủi ro từ đề xuất quy định mới của WTO               

- Ba nhóm sản phẩm thép có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức 

- Thái Lan khởi xướng điều tra chống bán phá giá ống dẫn bằng sắt thép Việt Nam           


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 54 (tháng 8/2018)

(12/11/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại: Phù hợp với 'luật chơi' quốc tế    

- Xuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ cần chuẩn bị ứng phó với các quy định mới    

- Áp thuế tự vệ tôn màu: Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thép Việt 


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 53 (tháng 7/2018)

(11/11/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Kết thúc rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU  

- Áp thuế tự vệ phân bón DAP và MAP nhập khẩu: Tiến tới ổn định thị trường  

- Phế liệu nhập khẩu bắt buộc phải lấy mẫu kiểm định      


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 52 (tháng 6/2018)

(10/11/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Doanh nghiệp cần chủ động phòng vệ thương mại trong sân chơi hội nhập      

- Việt Nam-Canada tận dụng ưu đãi thúc đẩy hợp tác thương mại       

- FTA - Đòn bẩy xuất khẩu hiệu quả                          


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 51 (tháng 5/2018)

(10/06/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EU sang VN trực tiếp kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng”

- Hai lô hàng vi phạm an toàn thực phẩm khi xuất khẩu sang Australia       

- Giải pháp nào để thép Việt Nam tránh được các vụ kiện thương mại?     


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 50 (tháng 4/2018)

(09/06/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Bảo hộ chỉ dẫn địa lý giúp tháo dỡ rào cản thương mại     

- Trước áp lực kiện phòng vệ thương mại: Học cách “sống chung với lũ”   

- Gỡ rào cản phòng vệ thương mại


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 49 (tháng 3/2018)

(08/06/2018)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Tiến tới thực thi CPTPP-Sẵn sàng các điều kiện cần thiết  

- Hoa Kỳ áp dụng chương trình Giám sát Thủy sản nhập khẩu (SIMP) với nhiều quy định mới đối với tôm có bước tiến gần hơn để trở thành luật

- Vượt EU, ASEAN trở thành thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt