TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 84 (tháng 02/2021)

(27/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thương mại điện tử năm 2021: Cơ hội giúp doanh nghiệp bứt phá         

- Cam kết TBT trong các FTA thế hệ mới: Phá dỡ rào cản, đẩy nhanh quá trình hội nhập                                                 

- Xuất khẩu giai đoạn 2021-2025: Khai thác hiệu quả các FTA và đa dạng hóa thị trường                                              

- Triển khai hiệu quả Hiệp định UKVFTA, nâng cao kim ngạch thương mại song phương                                             

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2021    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 83 (tháng 01/2021)

(25/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- RCEP - Nhận diện cơ hội và thách thức        

- Thúc đẩy phân phối và xuất khẩu hàng Việt qua kênh thương mại điện tử         

- Hiệp định UKVFTA: Mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng Việt  

- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực năm 2021                                          

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2021    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 82 (tháng 12/2020)

(24/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA tạo động lực giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất

- Gạo Việt ngày càng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu   

- Sản phẩm hữu cơ xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu mới   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên      

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2020      


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 81 (tháng 11/2020)

(24/12/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thương mại điện tử - doanh nghiệp phải nỗ lực nếu muốn “hưởng trái ngọt”            

- Quy định TBT các nước thành viên WTO trong bối cảnh COVID-19 về chứng nhận và các quy trình             

- Rà soát công tác kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp    

- Đừng để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật “cản đường” xuất khẩu nông sản   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                              

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2020  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 80 (tháng 10/2020)

(23/12/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên           

- Từng bước khẳng định chất lượng nông sản Việt...                        

- Thực thi các FTA: Doanh nghiệp không thể chủ quan trước các quy định về phòng vệ thương mại  

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                              

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2020  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 79 (tháng 09/2020)

(26/10/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA tạo ra “dòng chảy” gia tăng hàng hóa...       

- Doanh nghiệp xuất khẩu chính thức có "giấy thông hành" đưa gạo vào EU       

- EVFTA và lực đẩy buộc nông sản, doanh nghiệp Việt phải tự “nâng cấp”

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 09/2020    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 78 (tháng 8/2020)

(25/10/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thúc đẩy hợp tác về TBT, tạo thuận lợi thương mại Việt Nam – Hàn Quốc       

- Vượt rào kỹ thuật, nông lâm thủy sản Việt Nam tự tin vào EU      

- Hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA         

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 08/2020    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 77 (tháng 07/2020)

(24/10/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Đảm bảo quy tắc xuất xứ nông sản - “chìa khóa” tận dụng EVFTA         

- Đưa hàng hóa sang EU: Cửa rộng, tường cao và áp lực cải cách

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 07/2020    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 76 (tháng 6/2020)

(20/07/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- RCEP đặt ra các quy tắc thương mại toàn cầu mới  

- Hiểu rõ về Hiệp định EVFTA để tận dụng được cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu       

- Giải quyết bài toán thượng nguồn để thép Việt tự tin XK    

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2020