TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 93 (tháng 11/2021)

(15/11/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- EVFTA: Sức bật cho doanh nghiệp Việt Nam - EU phát triển trong bối cảnh bình thường mới

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng vệ thương mại phù hợp cam kết quốc tế 

- Làm gì khi nhiều nước xoay trục hàng rào kỹ thuật với hàng xuất khẩu?

- Thương mại số trong RCEP là tương lai của WTO? 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên     

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2021


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 92 (tháng 10/2021)

(15/10/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021: Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững

- Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia FTA thế hệ mới

- Xử lý hiệu quả các vụ kiện, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa tại thị trường ASEAN

- Việt Nam-EU thúc đẩy hợp tác thương mại về nông, lâm, thủy sản

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2021

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 91 (tháng 09/2021)

(15/09/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- EVFTA & EVIPA: Thời cơ lớn cho Việt Nam cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi số

- Nâng cao nhận thức về phòng vệ thương mại: Yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tự bảo vệ mình

- Tháo gỡ khó khăn cho nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phục vụ sản xuất

- Bảo vệ lợi ích hàng hóa xuất khẩu tại thị trường EU

- Ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại: Doanh nghiệp đừng để “nước đến chân” mới nhảy

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9/2021


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 90 (tháng 08/2021)

(15/08/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Một năm thực thi EVFTA: Điều cần thiết là đưa lời nói thành hành động

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử

- Nâng cao hiểu biết và hạn chế nguy cơ trong phòng vệ thương mại 

- Phiên họp Ủy ban TBT tháng 6 năm 2021 

- EU áp thuế VAT hàng hóa trực tuyến: Doanh nghiệp cần chiến lược bài bản 

- Xuất khẩu nông sản sang Anh: Sớm tận dụng cơ hội từ UKVFTA, mở rộng thị phần

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 08/2021


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 89 (tháng 07/2021)

(15/07/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Nông sản Việt chinh phục thị trường khó tính bằng chất lượng

- Tháo gỡ rào cản thương mại cho thị trường gỗ (trungtamwto.vn)

- Những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan (vietnamnet.vn)

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên     

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 07/2021


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 88 (tháng 06/2021)

(11/07/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Gỡ rào cản kỹ thuật về thị trường xuất khẩu nông sản

- Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO           

- Thương mại điện tử bùng nổ: Làm gì để đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng?       

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại...     

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên         

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2021        


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 87 (tháng 05/2021)

(08/06/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hàng Việt cần vượt qua rào cản kỹ thuật để hội nhập                

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại...                                    

- Thương mại điện tử và sự phát triển của doanh nghiệp                

- UKVFTA có hiệu lực chính thức từ 1/5/2021: Doanh nghiệp cần làm gì để tận dụng ưu đãi?                                     

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                             

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 05/2021

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 86 (tháng 04/2021)

(13/05/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử         

- Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ       

- Thông qua đề nghị quản lý hải quan hàng xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử                                        

- Doanh nghiệp cần chủ động vào cuộc để tận dụng CPTPP

- Giám sát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc...      

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2021    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 85 (tháng 03/2021)

(28/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Năm 2021: Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu        

- Đẩy lùi tình trạng gian lận xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định       

- Điểm khác biệt về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của các FTA thế hệ mới         

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên      

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2021