TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 102 (tháng 08/2022)

(17/08/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Vượt hàng rào kỹ thuật thương mại, doanh nghiệp Việt vươn ra ‘biển lớn’

- Nắm rõ quy tắc xuất xứ hàng hoá, doanh nghiệp khai thác bền vững thị trường EU

- Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 8/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 101 (tháng 07/2022)

(26/07/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Hiệp định RCEP mở lối cho hàng Việt xuất khẩu

- Biện pháp phòng vệ thương mại: Rào cản từ các FTA 

- Đẩy mạnh công tác cảnh báo phòng vệ thương mại sớm cho doanh nghiệp Việt 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 7/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 100 (tháng 06/2022)

(21/06/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Văn phòng TBT Việt Nam làm việc với Văn phòng TBT Bộ Giao thông vận tải 

- Cơ hội đang rộng mở cho xuất khẩu thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam

- Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030

- Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

- Khuyến khích phát triển sản phẩm nông sản đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 6/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 99 (tháng 05/2022)

(17/05/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025

- Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kênh phân phối hiệu quả cho doanh nghiệp mở rộng thị trường 

- Phát huy vai trò phòng vệ thương mại, khai thác lợi ích các FTA thế hệ mới 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 5/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 98 (tháng 04/2022)

(15/04/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Bảo đảm nhiều nhất quyền lợi người tiêu dùng

- Khơi dậy niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

- Khai thác Hiệp định UKVFTA: Hàng Việt tận dụng thế mạnh

- Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý về quy định xuất xứ hàng hóa mới của Ấn Độ

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 4/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 97 (tháng 03/2022)

(17/03/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới (moit.gov.vn)

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng 

- FTA tạo bệ phóng cho hàng hóa xuất khẩu

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 3/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 96 (tháng 02/2022)

(15/02/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Tạo lực đẩy cho thương mại điện tử tiếp tục bứt phá 

- Nhiều triển vọng xuất khẩu nông sản sang EU trong năm 2022 

- Tự xác định ghi xuất xứ hàng hóa: Thuận lợi cho nhà nước và doanh nghiệp 

- Công cụ phòng vệ thương mại - giải pháp bảo vệ lợi ích doanh nghiệp 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 2/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 95 (tháng 01/2022)

(15/01/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Phòng vệ thương mại: Giải pháp then chốt trong hội nhập kinh tế

- Tăng cường phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước trước yêu cầu hội nhập quốc tế

- Áp thuế phòng vệ thương mại: Ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh

(- Việt Nam và các nước ASEAN nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 1/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 94 (tháng 12/2021)

(15/12/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Một số nội dung của pháp luật cạnh tranh Việt Nam doanh nghiệp cần lưu ý khi tham gia vào thị trường các nước thành viên EVFTA

- Phòng vệ thương mại: Song hành cùng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 

- Ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại: Giảm thiểu tác động tiêu cực 

- Xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh nhờ tận dụng hiệu quả cơ hội từ FTA 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2021