TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 13 (tháng 3/2015)

(07/04/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các biện pháp vượt rào cản của Việt Nam           

- Quan tâm đúng mức rào cản kỹ thuật thương mại  

- Cơ hội đẩy mạnh XK sang thị trường hoa kỳ từ TPP 

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 11 (tháng 1/2015)

(13/02/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Kết thúc đàm phán và chuẩn bị ký kết các FTA: Cơ hội lớn cho DN Việt xuất khẩu

- Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm ..

- Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của ban liên ngành TBT năm 2014  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 10 (tháng 12/2014)

(24/12/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- WTO kêu gọi nhóm G20 xóa bỏ những rào cản ..           

- “Khi bàn cờ được hình thành, doanh nghiệp Việt ..        

- Một số khuyến cáo đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Ai Cập 

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 09 (tháng 11/2014)

(23/12/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thu hút ĐTNN sau 8 năm gia nhập WTO và những vấn đề đặt ra            

- Đối thoại TPP đạt được thoả hiệp quan trọng    

- “Nới cánh cửa” cho sản phẩm gỗ vào EU 


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 08 (tháng 10/2014)

(17/11/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Đào tạo đàm phán về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong các FTA thời kỳ mới

- Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký lại cơ sở sản xuất với FDA Hoa Kỳ      

- EU “cảnh báo” rau quả xuất khẩu Việt Nam        


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 07 (tháng 9/2014)

(14/10/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- TPP với kinh tế VN: Lợi ích nhiều và thách thức lớn     

- Bao giờ gạo VN tự tin trước các tiêu chuẩn nhập khẩu?

- FTA VN- Chile: Chuyển biến rõ rệt về thương mại          


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 06 (tháng 8/2014)

(03/09/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- "Rào cản" của xuất khẩu gỗ sang EU  

- Hội nghị tập huấn cho cán bộ của Mạng lưới TBT VN   

- WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại Eu-Nga           


Số 05 (tháng 7/2014)

(18/08/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Tin cảnh báo của các nước thành viên                    

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên ..          

- Hội thảo chính sách thương mại của EU đóng góp thúc đẩy sự phát triển của VN   


Số 04 (tháng 6/2014)

(17/08/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 05/2014          

- Báo cáo hoạt động hỗ trợ thông tin về TBT cho Hiệp hội da giày