TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 21 (tháng 11/2015)

(09/01/2016)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Gạo và thủy sản VN cần làm gì để đón cơ hội từ TPP?      

- Việt Nam và Mexico cùng nhìn nhận cơ hội tốt với TPP   

- Năm 2028, TPP mới tác động mạnh tới ngành chăn nuôi   

- Điều kiện xuất khẩu khoáng sản                  

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2015      


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 20 (tháng 10/2015)

(08/01/2016)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Chính thức hoàn tất đàm phán hiệp định lịch sử TPP         

- Doanh nghiệp Việt Nam trước thời cơ từ việc ký kết Hiệp định TPP        

- Quyết tâm thực thi TPP nhưng không tiến hành đàm phán lại        

- Một số nét về Các biện pháp phòng về thương mại và rào cản phi thuế quan của UAE    

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO...


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 19 (tháng 9/2015)

(07/01/2016)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Ngành chăn nuôi trước thềm TPP: Hãy chú trọng liên kết chuỗi    

- Ngành Dệt may VN: Sẵn sàng nắm bắt thời cơ “vàng”      

- Doanh nghiệp Việt sắp được thông báo tự động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 8/2015        


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 18 (tháng 8/2015)

(05/10/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Kết quả đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU              

- Hiệp hội TPP: Đừng vội bi quan                                                 

- TPP và FTA có hiệu lực: Không chuẩn bị, DN sẽ đổ vỡ                   


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 17 (tháng 7/2015)

(04/10/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Đàm phán TPP hoàn tất vào cuối tháng 7                                     

- FTA Việt Nam - EAEU: DN đề phòng biện pháp phòng vệ              

- Cần chú ý quy tắc xuất xứ hàng hóa khi các FTA có hiệu lực 


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 16 (tháng 6/2015)

(13/07/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hiệp định thương mại tự do với kinh tế Việt Nam: Thách thức tăng trưởng mới      

- Nhìn lại VBF giữa kỳ 2015: Làm gì để hưởng lợi từ hội nhập     

- Lô quả vải tươi đầu tiên của Việt Nam đã vào thị trường Canada 


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 15 (tháng 5/2015)

(12/07/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Cảnh báo về nông sản, thực phẩm của Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn khi nhập khẩu vào Ả-rập Xê-út   

- VKFTA: Cơ hội cho doanh nghiệp XK thủy sản Việt nam          

- Tạm ngưng nhập thịt gà từ Mỹ        

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 14 (tháng 4/2015)

(25/05/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Úc chính thức cho phép nhập khẩu trái vải của VN                         

- Áp dụng thí điểm Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU     

- DN có thể được tự chứng nhận xuất xứ từ quí 3-2015                      

- Tổng Cục hải quan đưa thép không gỉ cán nguội vào danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong ..         

- Đài Loan tăng cường quản lý với các sản phẩm chè nhập khẩu từ Việt Nam        

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                                

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO ..                          


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 12 (tháng 2/2015)

(07/04/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Khi giải quyết tranh chấp WTO không dựa trên lợi ích của tất cả các thành viên  

- Vai trò của Hàng rào Kỹ thuật đối với sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh            

- Năm 2015 - khó khăn nhìn thấy cho doanh nghiệp thép