Phổ biến kiến thức

Số 175 (tháng 7/2014)

(18/08/2014)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững (tổng hợp)      

- Ứng dụng tiến bộ khoa học thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn (tổng hợp)

- Nỗi lo vì kết quả kiểm định trái cây…


Số 174 (tháng 6/2014)

(17/08/2014)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Tháng hành động phòng chống ma tuý.           

- BR-VT: Các cấp, ngành và toàn dân phát động tháng phòng chống ma tuý


Số 173 (tháng 5/2014)

(11/06/2014)

- Các hoạt động trong cả nước hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường

- Ngày thế giới không hút thuốc lá 31-5: “Cảnh báo tác hại của thuốc lá”

- Tỉnh BR-VT: Khảo sát các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch …


Số 172 (tháng 4/2014)

(06/05/2014)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Khoa học và Công nghệ phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội

- Kế hoạch hoạt động Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5

- Ngăn chặn tình trạng lạm dụng lao động trẻ em


Số 171 (tháng 3/2014)

(05/05/2014)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- An toàn thực phẩm thức ăn đường phố

- Văn hoá đọc và ngày hội sách thế giới

 


Số 170 (tháng 02/2014)

(07/03/2014)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Phụ nữ và Bình đẳng giới

- “Nước và Năng lượng” – Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2014


Số 169 (tháng 01/2014)

(06/03/2014)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Ngựa trong đời sống con người

-10 sự kiện nổi bật của tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

- Bảo đảm giao thông an toàn trong dịp Tết và lễ hội đầu Xuân 2014


Số 168 (tháng 12/2013)

(17/12/2013)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Quốc hội … thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai

- Nỗ lực bình ổn giá cuối năm

- Bám chặt thị trường nông thôn

 


Số 167 (tháng 11/2013)

(16/12/2013)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT: Hai mươi năm thành lập và phát triển

- Một số thông tin cơ bản về cá nóc biển Việt Nam

- Việt Nam đối mặt với thách thức già hoá dân số