Tin KHCN trong nước

Gỡ 'điểm nghẽn' trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ

(31/01/2024)

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ cũng như ngành Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, thị trường khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.Rút gọn thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

(31/01/2024)

Các quy định mới của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP hướng tới việc đơn giản hóa, rút gọn thủ tục hành chính và đặc biệt là đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trực tuyến đối với các đơn sở hữu công nghiệp.


Những thể chế khoa học công nghệ thay đổi trong năm 2024

(30/01/2024)

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trong năm 2024 sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.


Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số Việt Nam

(30/01/2024)

Với 4 nền tảng mới, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số được nâng lên 38 nền tảng.


Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ

(30/01/2024)

Ngày 19/1/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 59/QĐ-BKHCN ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.


Chung tay bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước ở Việt Nam

(30/01/2024)

Trước xu hướng suy thoái của các vùng đất ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02/02/2024 với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người”. Sự kiện nhằm làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.


Chống xâm phạm nhãn hiệu trên nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

(29/01/2024)

Quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nhãn hiệu luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế hiện nay của các quốc gia trên nền tảng thương mại điện tử.


Đột phá trong xử lý ô nhiễm dầu bằng chế phẩm sinh học từ than trấu

(26/01/2024)

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp bằng sáng chế cho PGS.TS Lê Thị Nhi Công và các đồng nghiệp thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) về chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu.


Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có hàm lượng dầu cao

(26/01/2024)

TS Lê Công Nông và các cộng sự thuộc Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu (Bộ Công Thương) vừa hoàn thiện việc nghiên cứu và chọn tạo thành công 2 giống lạc mới là VD11 cho một số tỉnh/thành phố khu vực phía Nam và LDT3 cho một số tỉnh/thành phố phía Bắc với điều kiện sinh thái và canh tác phù hợp cho từng giống lạc.