Thông báo
Mời tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 (25/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ văn bản số 358/CV-THNNVN ngày 12/4/2023 của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc đề nghị phối hợp lựa chọn sản phẩm tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2023;

Căn cứ văn bản số 4720/UBND-VP ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về việc phối hợp lựa chọn sản phẩm tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2023; trong đó “giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung đề nghị của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại văn bản nêu trên, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định”.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023, với nội dung như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm tham gia

Sản phẩm tham gia khảo sát, bình chọn thuộc 03 nhóm sau:

1) Các sản phẩm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp; Các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc nông lâm nghiệp,… các sản phẩm OCOP là một lợi thế.

2) Các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông nghiệp như: Các loại giống cây trồng, con nuôi và thủy sản; Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, phân bón, thuôc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học; Máy móc, thiết bị, công nghệ, vật tư phục vụ cho sản xuất chế biến nông nghiệp và bảo quan nông sản, thực phẩm.

3) Các phát minh, sáng chế, giải pháp, dịch vụ… góp phần nâng cao giá trị cho nông sản và sản phẩm nông nghiệp nói chung.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia

a) Bản đăng ký tham dự (theo Phụ lục đính kèm);

b) Báo cáo thuyết minh, mô tả thương hiệu/sản phẩm;

c) Hồ sơ doanh nghiệp/sản phẩm: Bản sao giấy phép kinh doanh, giấy phép sản xuất, giấy phép lưu hành, giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, giấy chứng nhận hệ thông quản lý chất lượng áp dụng, giấy chứng nhận bản quyền.

d) Các sản phẩm mẫu, hình ảnh (mỗi loại 06 sản phẩm, sản phẩm mẫu phải như sản phẩm lưu hành trên thị trường, còn hạn sử dụng dài)

e) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký tham gia gửi trước ngày 09/6/2023 theo một trong hai địa chỉ dưới đây:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn) theo địa chỉ: số 149, đường 27/4, Phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Chuyên viên Phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, SĐT: 0987655296.

- Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực theo địa chỉ: số 58, Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người liên hệ: Bà Trịnh Thanh Thúy – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực, SĐT: 0947996333. Email: 3nwinwin@gmail.com.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm rà soát, lựa chọn và tổng hợp hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình./.

(Đính kèm Phụ lục Mẫu đăng ký)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số lượt đọc: 2072

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)
  • triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)