Thông báo
Lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (17/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

Theo điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định:

Điều 6. Nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước

1. Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới:

a) Đối với đăng ký   bảo hộ trong nước:

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế   và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn;

Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

b) Đối với   đăng ký bảo hộ   ở   nước ngoài cho các đối tượng quy định tại   điểm a   khoản   1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

c) Đối với nhiệm vụ do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý, mức kinh phí quy định tại điểm a và điểm b khoản này là mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu có), các đơn vị tham gia Chương trình tự đảm bảo;

Đối với nhiệm vụ do địa phương quản lý, căn cứ vào các công việc có liên quan, điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện.

Ngày 07/3/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản số 50/HĐND-VP về việc ý kiến đối với danh mục Tờ trình Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; trong đó theo danh mục, Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 sẽ trình tại kỳ họp thường lệ tháng 7/2023.

Ngày 13/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 2601/UBND-VP về việc giải trình, bổ sung danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong năm 2023, trong đó giao các sở, ban, ngành có liên quan đến danh mục Nghị quyết trình tại các kỳ họp trong năm 2023 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, trình UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết trên tại kỳ họp thường lệ tháng 7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan góp ý để hoàn thiện dự thảo. Văn bản góp ý đề nghị quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/4/2023 để tổng hợp.

·    Thông tin chi tiết liên hệPhòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3513024 – 0903.044.053 (B.Liên); Fax: 0254.3853557; Email: lynskim@gmail.com.

 (Đính kèm:

Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định   mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.)

Xem nội dung công văn   tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1953

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” Năm 2024 (11/06/2024)
  • Về việc tham dự khóa tập huấn phát triển ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản (Khóa 2) (11/06/2024)
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiến chính trị quan trọng trong 2 năm 2024-2025 (11/06/2024)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (10/06/2024)
  • Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 (10/06/2024)
  • Về việc triển khai Kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2024 (10/06/2024)
  • Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) (04/06/2024)
  • Triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/06/2024)