Tin KHCN trong tỉnh
Họp mặt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 (18/05/2023)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 961/BKHCN-VP ngày 07/4/2023 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 4097/UBND-VP ngày 11/4/2023. Ngày 18/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công buổi họp mặt chào mừng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2023.

 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

 

Tham dự có ông Phạm Quang Nhật - Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN, Giám đốc Sở KH&CN; ông Mai Thanh Quang - Nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở KH&CN; Các đại biểu là nguyên Lãnh đạo, nguyên cán bộ/quản lý Sở KH&CN đã nghỉ hưu; Các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các Viện, Trường; Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN; Các doanh nghiệp khởi nghiệp; Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; Cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN đã đến tham dự buổi họp mặt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023.

 

Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2023 với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”. Đây là thông điệp khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước.    

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Quang Nhật – Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Trong 10 năm qua, kể từ khi Luật KH&CN năm 2013 được thông qua, trong đó quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Ngày 18/5 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống có ý nghĩa quan trọng, không chỉ với ngành KH&CN, mà còn với tất cả những ai đam mê khoa học, công nghệ, sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, không chỉ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của công cuộc đổi mới và phát triển. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm được tổ chức trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.

 

Theo Giám đốc Sở KH&CN: Năm 2023 được xem là thời điểm đặc biệt, đó là tròn 10 năm thực hiện Luật KH&CN năm 2013 và cũng là lần thứ 10 chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam, đồng thời là dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển Sở KH&CN tỉnh BR-VT. Trong những năm qua, Sở KH&CN tiếp tục có nhiều cố gắng tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết số 05-NQ/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025 và triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp, chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược/Chương trình Quốc gia về KH&CN đến năm 2030; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là “Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh” thì vẫn luôn cần sự chung tay gánh vác của mọi tầng lớp, của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm góp ý, hiến kế và tham gia tích cực, chủ động của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các thế hệ lãnh đạo, quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN và đội ngũ công chức, viên chức ngành KH&CN, đặc biệt là việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu, ứng dụng, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ KH&CN tiên tiến từ nước ngoài vào Việt Nam theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Giám đốc Sở KH&CN khẳng định: Sẽ tiếp tục quán triệt phương châm “Lấy doanh nghiệp là trung tâm cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” mà các đồng chí lãnh đạo đi trước đã đề ra, tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo tinh thần đột phá, hướng đến doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp tục hoàn thiện và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển một cách lan tỏa, sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các Viện, Trường; Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN; Các doanh nghiệp khởi nghiệp đã tham gia thảo luận, trao đổi về những vấn đề trọng tâm trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 

Nguồn: Tuệ Minh

Số lượt đọc: 1723

Về trang trước Về đầu trang