Thông tin chính sách mới
Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền các quy định của pháp luật và nhận biết tác hại, nguy hiểm về pháo năm 2023 (19/05/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền các quy định của pháp luật và nhận biết tác hại, nguy hiểm về pháo năm 2023

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về pháo; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời hoạt động truyên truyền bám sát nội dung Kế hoạch; nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở từng địa phương và từng đối tượng cụ thể.

Kế hoạch đề ra các nội dung để thực hiện, gồm:

+ Đối tượng tuyên truyền

Các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng pháo; học sinh, sinh viên trong các trường học và tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp nhất là những địa bàn, khu vực năm trước còn xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép.

+ Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo gồm: Các loại pháo nổ, pháo hoa nổ; trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ; các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.

+ Hình thức tuyên truyền

Tổ chức Hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa phát thanh; kẻ vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu; trình chiếu các phóng sự, tư liệu, hình ảnh liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng pháo; phát tờ rơi tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, trường học và địa bàn khu dân cư.

+ Phương pháp tuyên truyền

- Xây dựng nội dung tuyên truyền để phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền về công tác quản lý, sử dụng pháo, các hành vi vi phạm về pháo; tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền, vận động.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, chiếu phim phóng sự, phát tờ rơi tuyên truyền tại các trường học, địa bàn trọng điểm, những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự theo nội dung Kế hoạch.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý III, Quý IV năm 2023.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tầng lớp Nhân dân để người dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, tự giác giao nộp các loại pháo; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về pháo.

Nguồn: Kế hoạch số 73/KH-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 395

Về trang trước Về đầu trang