Thông báo
Quyết định về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN (16/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 66/QĐ-SKHCN về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN.

Xem nội dung quyết định tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 287

Về trang trước Về đầu trang