Tin KHCN trong tỉnh
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam năm 2023 (12/05/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ Nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam).

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định:

“Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…

…Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi...

…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến KH&KT Việt Nam ngày 18/5/1963.

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua 6 thập kỷ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền KH&CN nước nhà.

Thấm nhuần lời dạy của vị lãnh tụ vĩ đại, tới tháng 6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã quyết định thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn 18/5 hàng năm là “Ngày KH&CN Việt Nam” (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13).

Trong 10 năm qua, kể từ khi Luật KH&CN năm 2013 được thông qua và quy định ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam, ngày 18/5 hàng năm đã trở thành ngày hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với ngành KH&CN, mà còn với tất cả những ai đam mê khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp. KH&CN từ đó không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm được tổ chức trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Năm 2023, Bộ KH&CN đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) với thời gian bắt đầu từ ngày 21/4 (Ngày đổi mới sáng tạo quốc gia) đến ngày 19/5/2023 với các chủ đề: “Phát triển KH,CN&ĐMST trên nền tảng văn hóa Việt Nam”, “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”, “KH,CN&ĐMST - động lực phát triển bền vững”. Khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5”.

Ngày KH&CN năm nay, Bộ KH&CN triển khai nhiều hoạt động như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm (18/5/1963 - 18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam; Kỷ niệm 10 năm (18/5/2014 - 18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà. Đồng thời, Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng KH,CN&ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển KH,CN& ĐMST đến năm 2030, Phương hướng, nhiệm vụ KH,CN&ĐMST của ngành KH&CN đến năm 2025. Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH,CN&ĐMST nổi bật đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, có các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ.

Hòa chung với không khí chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2023, tại Bà Rịa - Vũng Tàu các hoạt động chào mừng diễn ra từ ngày 21/4 - 19/5/2023 như: Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền pháp luật KH&CN, vai trò, vị trí của KH,CN&ĐMST đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thông qua các hình thức tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, các ấn phẩm (bản tin, Tập san KH&CN), phim tư liệu KH&CN; Phát hành Tập san số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2023; Phối hợp tuyên truyền trên Báo, Đài về các kết quả hoạt động KH&CN nói chung và các thành tựu khoa học công nghệ nói riêng. Việc thông tin, tuyên truyền được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 21/4 - 19/5/2023, trọng tâm vào dịp chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam từ 15 - 19/5/2023; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày KH&CN Việt Nam tại các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, các viện, Trường đại học và cao đẳng, các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Mai Yến

Số lượt đọc: 1874

Về trang trước Về đầu trang