Chỉ đạo Điều hành CCHC
Thông báo về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022, rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2023 (26/04/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Sở Khoa học và Công nghệ   thông báo kết quả về xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022, rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1007

Về trang trước Về đầu trang