Thông báo
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 (24/04/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1977/BNN-TL ngày 31/3/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4267/UBND-VP ngày 13/4/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023, cụ thể như sau:

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng giúp đạt được kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh môi trường góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng như sau:

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện lớn khác như ngày Môi trường thế giới, ngày lễ 30/4 và 1/5.

2. Các hoạt động chính

2.1. Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các điểm thích hợp (lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền tại mục “các thông điệp chính”).

2.2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), nội dung, nhân tố điển hình về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông tại địa phương.

2.3. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

2.4. Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Chủ đề và thông điệp

3.1. Chủ đề: Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người.

3.2. Các thông điệp chính

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023.

- Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

- Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

- Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người.

- Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.

- Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.

- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trên đây là nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đính kèm file tại đây

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số lượt đọc: 1759

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án "Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020" (11/06/2015)
  • Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” (09/06/2015)
  • Phê duyệt chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 (02/06/2015)
  • Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/06/2015)
  • Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu. (01/06/2015)
  • Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (29/05/2015)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2015 (29/05/2015)
  • Thông báo v/v thay đổi hình thức nhận đáp án chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” số 10 (09/05/2015)
  • Thông báo Về việc thất lạc 01 thiết bị chứa nguồn phóng xạ Co-60 (21/04/2015)
  • Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 (17/04/2015)