Thông báo
Triển khai thực hiện Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023 (12/04/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị nói riêng, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung; Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ CBCCVC, nhất là viên chức, người lao động làm việc trực tiếp.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 286

Về trang trước Về đầu trang