Tin KHCN trong tỉnh
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (28/03/2023)
-   +   A-   A+   In  

Nhằm tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chiều sâu; đồng thời đẩy mạnh triển khai các chính sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 với các nội dung sau:

(1) Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo

(2) Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo

(3) Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(4) Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo

(5) Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, lĩnh vực trọng điểm

(6) Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Theo Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là bộ phận giúp việc để triển khai Kế hoạch.

(Nguồn: Kế hoạch số 42/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1312

Về trang trước Về đầu trang