Thông tin tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (03/04/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Đính kèm phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: Hội đồng tuyển dụng viên chức VPKN

Số lượt đọc: 445

Về trang trước Về đầu trang