TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 3/2023) (29/03/2023)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn” 

- Hiệp định UKVFTA – Thương mại xanh và công bằng với Việt Nam 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên 

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2023 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- Hoạt động TCĐLCL: Đổi mới căn bản, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát huy mọi năng lực sáng tạo 

- Hoạt động tiêu chuẩn hóa gắn với kinh tế tuần hoàn trên thế giới

- Thúc đẩy số hóa nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm

- Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia: Hướng đến mục tiêu tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn đạt 75% vào năm 2030

- Ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại áp dụng công nghệ chuỗi khối 

- Nâng cao năng suất chất lượng: Cần có chính sách phù hợp thúc đẩy vai trò các tổ chức KH&CN công lập 

- Huy động nguồn lực xã hội tham gia quá trình xây dựng tiêu chuẩn

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

- Xây dựng quy chuẩn để thúc đẩy tín dụng xanh 

- Hướng tới hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện ở Việt Nam 

- Kiểm soát chất lượng dược liệu theo tiêu chuẩn nào? 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 

- Ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

CẢNH BÁO - AN TOÀN THỰC PHẨM

- Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới 

TIN ẢNH HOẠT ĐỘNG:

TIN THẾ GIỚI

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản khai thác các FTA

- Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia 

TIN TRONG NƯỚC

- Công bố Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322 giai đoạn 2021 – 2030 

- Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục TCĐLCL và Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Australia

TIN ĐỊA PHƯƠNG

- Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh 

Xem tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 859

Về trang trước Về đầu trang