Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thẩm định giá tài sản, máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động theo chức năng của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (21/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 – “Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” thuộc NV: “Xây dựng và áp dụng quy trình ISO/IEC 17025:2017 cho phòng TN thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT” (01/06/2023)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 – “Mua sắm thiết bị” thuộc nhiệm vụ: “Xây dựng và áp dụng quy trình ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT”- Giai đoạn năm 2023 (08/05/2023)
  • Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc nhiệm vụ: Xây dựng và áp dụng quy trình ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT - Giai đoạn năm 2023 (11/04/2023)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "In ấn 04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin KH&CN Quý I, II năm 2023" thuộc nhiệm vụ: "Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KH&CN năm 2023" (02/02/2023)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn 04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin KH&CN Quý I, II năm 2023 (11/01/2023)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02:“Mua sắm hóa chất, vật dụng tiêu hao” thuộc nhiệm vụ:“Xây dựng và áp dụng quy trình ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT” (16/12/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc nhiệm vụ: Xây dựng và áp dụng quy trình ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (02/12/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu tư vấn: Lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (14/09/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Tư vấn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2022” (14/09/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.) và meo giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.)tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (21/07/2022)