Tin KHCN trong tỉnh
Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại huyện Côn Đảo (21/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 495 ngày 16/3 phê duyệt đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo”, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án hướng đến năm 2030 đạt được tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%, 100% rác thải hữu cơ; tỷ lệ thu gom và xử lý nước mưa phục vụ sinh hoạt đạt 10%; tăng diện tích trồng và phục hồi rạn san hô lên 6 - 7ha. Đồng thời phấn đấu đạt 100% xe vận tải hành khách thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh , tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đạt 30%; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quy trình sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn và cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt mức 10%...

Tổng kinh phí thực hiện dự án đến năm 2030 hơn 765 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm gần 76%, còn lại là nguồn xã hội hóa.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 1088

Về trang trước Về đầu trang