Thông tin chính sách mới
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 (17/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 15/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2023 - 2025 

Xem nội dung kế hoạch tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 446

Về trang trước Về đầu trang