Tin KHCN trong tỉnh
Triển khai Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (12/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nội dung chính gồm 5 nhóm chỉ số như sau: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ; mức độ hài lòng.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh lấy kết quả đánh giá của Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đúng theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 1289

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thư mời tham dự Tập huấn “Phát triển tài sản trí tuệ và thị trường khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” (14/08/2023)
  • 5 lao động Dầu khí nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (24/07/2023)
  • Công nhận DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh (12/07/2023)
  • Hội nghị Đổi mới sáng tạo giải quyết các thách thức ngành thủy sản và Phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (07/07/2023)
  • Đổi mới sáng tạo giải quyết các thách thức ngành thủy sản (06/07/2023)
  • Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (30/06/2023)
  • Công bố quyết định cấp giấy chứng nhận VietGAP cho nhãn xuồng của HTXNông nghiệp Long Mỹ (23/06/2023)
  • Thư mời tham dự Hội nghị “Đổi mới sáng tạo giải quyết các thách thức ngành thủy sản và Phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (22/06/2023)
  • Bà Rịa – Vũng Tàu: Khoa học và Công nghệ tạo động lực tăng trưởng (17/06/2023)
  • Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” (07/06/2023)