Tin KHCN trong tỉnh
Triển khai và hướng dẫn thực hiện xét chọn cá nhân đề nghị tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học năm 2023 (16/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ công văn số 2433/UBND-VP ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát hiện, lựa chọn các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý; từ đó giới thiệu cho cơ quan chủ quản để xem xét lựa chọn đề nghị ít nhất 01 cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và gửi hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đối với việc tổ chức xét chọn cá nhân đề nghị tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện xét tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Thực hiện theo quy định chung tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về tiêu chí xét tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: “Cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt giải thưởng về khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên;

b) Đạt giải nhì (hoặc tương đương) trở lên trong các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên;

c) Có công trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được cấp có thẩm quyền công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, được áp dụng trong thực tiễn, mang lại lợi ích giá trị cao cho cộng đồng;
d) Có phát minh, sáng chế được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đã được áp dụng trong thực tiễn, mang lại lợi ích giá trị cao cho cộng đồng.”

3. Quy trình tổ chức lựa chọn cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiến hành rà soát, phát hiện, xét chọn cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để lập hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Hồ sơ (01 bộ) gồm: Tờ trình đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu; Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu (theo Mẫu kèm theo Nghị quyết).

- Thời gian gửi hồ sơ: Trước ngày 20/4/2023.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ - ĐT: 0254.3513024/ 0903044053 – Email: lynskim@gmail.com (B. Liên – PTP. Quản lý KH&CN).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây


Đính kèm:

- Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu
 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 961

Về trang trước Về đầu trang