Thông báo
Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 (14/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Công văn số 1940-CV/BTGTU ngày 16/02/2023 về phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt và thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên, người lao động nội dung Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, đồng thời phát động, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đăng tải Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG và Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, fanpage của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên và người lao động thuận tiện trong việc ủng hộ, cổ vũ và tham gia Cuộc thi; tổng hợp báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi (theo mẫu gửi kèm); thẩm định về nội dung, những yêu cầu về tiêu chí đối với tác phẩm dự thi (tại Điều 4. Thể lệ Cuộc thi), lập hồ sơ tham dự Cuộc thi (gồm: danh sách tổng số tác phẩm tham gia Cuộc thi (theo Mẫu 01-BTC); tác phẩm tham dự Cuộc thi) gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Qua Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp Đảng ủy Khối, đồng chí Đoàn Thái Sơn) trước ngày 08/7/2023 để tổng hợp báo cáo, gửi bài thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo hướng dẫn, quy định.

* Địa chỉ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số điện thoại: 02543.530.568); ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Trên đây là công văn phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

(Gửi kèm phụ lục Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023).

Nguồn: Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp

TIN TỨC KHÁC
  • Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023) (05/06/2023)
  • Thông báo kết luận của PCT thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với VPQH và các cơ quan hữu quan về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5, QH khóa XV (05/06/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2023)
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (31/05/2023)
  • Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
  • Mời tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 (25/05/2023)
  • Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình (25/05/2023)
  • Quyết định về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN (16/05/2023)
  • Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (15/05/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 (24/04/2023)