Thông báo
Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 (14/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Công văn số 1940-CV/BTGTU ngày 16/02/2023 về phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt và thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên, người lao động nội dung Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, đồng thời phát động, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đăng tải Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG và Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, fanpage của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên và người lao động thuận tiện trong việc ủng hộ, cổ vũ và tham gia Cuộc thi; tổng hợp báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi (theo mẫu gửi kèm); thẩm định về nội dung, những yêu cầu về tiêu chí đối với tác phẩm dự thi (tại Điều 4. Thể lệ Cuộc thi), lập hồ sơ tham dự Cuộc thi (gồm: danh sách tổng số tác phẩm tham gia Cuộc thi (theo Mẫu 01-BTC); tác phẩm tham dự Cuộc thi) gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Qua Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp Đảng ủy Khối, đồng chí Đoàn Thái Sơn) trước ngày 08/7/2023 để tổng hợp báo cáo, gửi bài thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo hướng dẫn, quy định.

* Địa chỉ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số điện thoại: 02543.530.568); ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Trên đây là công văn phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

(Gửi kèm phụ lục Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023).

Nguồn: Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp

Số lượt đọc: 961

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • V/v đăng tải thông tin kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn (22/02/2024)
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (22/01/2024)
  • Trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (20/01/2024)
  • Triển khai Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/01/2024)