Tin KHCN trong tỉnh
Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (14/03/2023)
-   +   A-   A+   In  

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023;

Ngày 28/02/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 đã ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) tại Quyết định số 09/QĐ-BTCCT.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi. Nội dung Thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin khác về Cuộc thi được đăng tải trên website: http://www.lienhiephoibrvt.vn và http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 20/6/2023.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

(Đính kèm: Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X năm 2023 và các mẫu hồ sơ liên quan).

Download phiếu đăng ký cuộc Thi

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1263

Về trang trước Về đầu trang