Thông tin chính sách mới
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (13/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực thuộc khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023;

Thực hiện công văn số 1894/UBND-VP ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2-22 đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, các tổ chức, đơn vị liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

(Đính kèm Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây
 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 381

Về trang trước Về đầu trang