Thông báo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN (15/02/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dựa thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (dự thảo Thông tư) và dự thảo Tờ trình.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình (Tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http: www.most.gov.vn, mục “Lấy ý kiến về văn bản KH&CN”).

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 15/3/2023 theo địa chỉ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 8, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37911632; Fax.: 024.37911631.
Email: bandoluong@tcvn.gov.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

TIN TỨC KHÁC
  • Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023) (05/06/2023)
  • Thông báo kết luận của PCT thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với VPQH và các cơ quan hữu quan về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5, QH khóa XV (05/06/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2023)
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (31/05/2023)
  • Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
  • Mời tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 (25/05/2023)
  • Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình (25/05/2023)
  • Quyết định về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN (16/05/2023)
  • Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (15/05/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 (24/04/2023)