Thông tin chỉ đạo điều hành
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (03/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
   

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 728

Về trang trước Về đầu trang