Chỉ đạo Điều hành CCHC
Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (01/01/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 407

Về trang trước Về đầu trang