Thông báo
Triển khai Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (08/03/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Quyết định của UBND tỉnh nêu trên đến các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan để biết và phối hợp thực hiện. 

(Đính kèm Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2158

Về trang trước Về đầu trang