Tin KHCN trong nước
Việt Nam tại Diễn đàn ISO Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2/2023: Chất lượng tạo thịnh vượng (28/02/2023)
-   +   A-   A+   In  
Nhận lời mời từ Ban Thư ký ISO, tại Diễn đàn ISO Châu Á – Thái Bình Dương tháng 2/2023 diễn ra ngày 28/2/2023, TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đã có bài trình bày trước các nước thành viên ISO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với chủ đề: Chất lượng tạo thịnh vượng.

Nội dung chính của Diễn đàn lần này xoay quanh chủ đề: Làm sao để các nước thành viên ISO duy trì sự phù hợp với các chính sách của Tổ chức ISO, cùng với Việt Nam, cơ quan Tiêu chuẩn Úc (SA) và Cơ quan Tiêu chuẩn hoá Nepal (NBSM) tham gia trình bày tại Diễn đàn.

TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL trình bày tại Diễn đàn

TS. Hà Minh Hiệp đã trình bày tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của STAMEQ, trong đó nhấn mạnh 06 đề án chính trình Chính Phủ của STAMEQ trong giai đoạn 2022 - 2030, cụ thể: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Đề án “Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2035; Đề án “Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế”; Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030.

Bên cạnh đó, với những thành tựu của STAMEQ trong vòng 05 năm qua, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẳng định hệ thống TCVN, QCVN đã góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, bảo đảm an toàn cho con người và môi trường, góp phần tăng cường xuất khẩu và thuận lợi hóa giao dịch thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hơn thế nữa, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường hiện hành đầy đủ và chặt chẽ nhất từ trước đến nay, không những đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước qua từng thời kỳ mà còn cập nhật những tiến bộ khoa học thế giới, theo kịp thông lệ quốc tế và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.

STAMEQ cũng cảm ơn sự hỗ trợ và mong muốn Tổ chức ISO tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho Việt Nam cũng như các nước thành viên đang phát triển tham gia sâu hơn nữa vào Tổ chức ISO.

Diễn đàn cũng cập nhật ngắn gọn về Báo cáo Kế hoạch Triển khai Cuốn chiếu Chiến lược ISO 2030; thông tin về Giải thưởng Thế hệ trẻ (Next Generation) của Tổ chức ISO nhằm tôn vinh và công nhận các chuyên gia trẻ từ các cơ quan thành viên ISO, những người đang hoạt động tích cực cho tiêu chuẩn hóa hướng đến tính bền vững và giá trị của quan hệ đối tác; cập nhật về Chương trình SMART (Tiêu chuẩn để máy/thiết bị thông minh có thể đọc - dịch được).

Nguồn: vietQ

Số lượt đọc: 3158

Về trang trước Về đầu trang