Thông báo
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 (26/02/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Công văn số 299-CV/TWĐTN-VPUBTN ngày 23/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chuẩn bị Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đăng tải Kế hoạch số 593/KH-BNV ngày 19/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, thông báo rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên, các cơ sở đoàn trực thuộc về chủ đề, nội dung, chương trình, hình thức đối thoại.

Xem nội dung kế hoạch tại đây
 

Nguồn: Bộ Nội vụ

Số lượt đọc: 1788

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)
  • triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)