Thông báo
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 (26/02/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Công văn số 299-CV/TWĐTN-VPUBTN ngày 23/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chuẩn bị Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đăng tải Kế hoạch số 593/KH-BNV ngày 19/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, thông báo rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên, các cơ sở đoàn trực thuộc về chủ đề, nội dung, chương trình, hình thức đối thoại.

Xem nội dung kế hoạch tại đây
 

Nguồn: Bộ Nội vụ

Số lượt đọc: 578

Về trang trước Về đầu trang