Thông báo
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (22/02/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Thông tư số    45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025,

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo chính sách hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 và trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, nội dung hỗ trợ

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Các cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

c) Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; thành lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Nội dung hỗ trợ

2.1 Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ);

b) Sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ.

2.2 Đối với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

d) Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

đ) Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp.

(Chi tiết đối tượng, nội dung, mức chi tham khảo theo phụ lục đính kèm.)

II. Đăng ký tham gia

Quý đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gửi văn bản đăng ký nhu cầu hỗ trợ về Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT). Địa chỉ: Số 379 đường Hà Huy Tập, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa. Email: startup.brvt@gmail.com theo các thông tin sau:

a) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email, mã số thuế của doanh nghiệp.

- Tên lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sản xuất (kèm bản phô tô giấy đăng ký kinh doanh)

- Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ theo mục 2.1 nêu trên).

- Mô tả chi tiết về dự án/nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang đề nghị hỗ trợ.

- Kinh phí đề nghị hỗ trợ (kèm bản phô tô các hồ sơ, chứng từ (báo giá/hợp đồng) liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ).

b) Đối với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp:

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email, mã số thuế của doanh nghiệp.

- Tên lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sản xuất (kèm bản phô tô giấy đăng ký kinh doanh).

- Mô tả các tiêu chí theo theo quy định khoản 2, mục II, Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg, cụ thể:

+ Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

+ Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

+ Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

- Các nội dung đề xuất hỗ trợ (tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có thể lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ theo mục 2.2 nêu trên).

- Kinh phí đề nghị hỗ trợ (kèm bản phô tô các hồ sơ, chứng từ (báo giá/hợp đồng) liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ).

Văn bản đề nghị hỗ trợ với các thông tin trên có ký tên của lãnh đạo tổ chức và đóng dấu doanh nghiệp/tổ chức.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý tổ chức/doanh nghiệp được biết, đăng ký tham gia.

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT). Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa. Email: startup.brvt@gmail.com. Điện thoại: (0254) 650.1999 /0918.033.272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai).

(Đính kèm Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh và phụ lục tóm tắt các nội dung, đối tượng hỗ trợ)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 216

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023) (05/06/2023)
  • Thông báo kết luận của PCT thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với VPQH và các cơ quan hữu quan về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5, QH khóa XV (05/06/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2023)
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (31/05/2023)
  • Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
  • Mời tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 (25/05/2023)
  • Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình (25/05/2023)
  • Quyết định về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN (16/05/2023)
  • Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (15/05/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 (24/04/2023)