Thông báo
Triển khai Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (15/02/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Ngày 01/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 và bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Nội dung Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ được đăng tải tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://vanban.chinhphu.vn/ và Sở Tài nguyên và Môi trường: http://www.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/Chuyên mục Tài nguyên nước./.

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 1618

Về trang trước Về đầu trang