Thông tin chính sách mới
Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (31/01/2023)
-   +   A-   A+   In  
 Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đến Quý cơ quan, đơn vị được biết./.


(Đính kèm Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 540

Về trang trước Về đầu trang