Thông tin chính sách mới
Loạt chính sách mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (24/01/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành nhiều chính sách mới, phát sinh hiệu lực trong những ngày cuối năm 2022 và đầu tháng 01 năm 2023. Trong đó bao gồm một số chính sách quan trọng như:

- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, điều chỉnh mức hỗ trợ chi trả tiền công tiêm phòng cho các đối tượng tham gia. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2022.

- Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về định mức tiền ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho ngườỉ cai nghiện bị áp dụng bỉện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21/12/2022.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngàỵ 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

-Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 -31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Xem chi tiết giá đất tại chuyên mục Giá đất theo tuyến đường trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Các văn bản nêu trên cũng được đăng tải trên Công báo điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ: congbao.baria-vungtau.gov.vn)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 350

Về trang trước Về đầu trang