Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ (19/01/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Nghị định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

- Triển khai đầy đủ các nội dung liên quan được quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình hoặc xây dựng phương án đề xuất với các bộ, ngành để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi quản lý. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2023.

- Kịp thời rà soát tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ khi các bộ, ngành có quyết định công bố TTHC.

- Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 của Nghị định, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC, giao dịch kể từ ngày 01/01/2023.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các địa bàn dân cư.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị định 104/2022/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; tập trung tuyên truyền về quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và việc sử dụng các phương thức thay thế trong thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự để công dân biết, thực hiện.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP để tham mưu UBND tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc rà soát tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ khi các bộ, ngành có quyết định công bố TTHC.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; chỉ đạo Công an cơ sở đảm bảo việc cấp thẻ Căn cước công dân, thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác nhận thông tin về cư trú cho công dân theo quy định.

Nguồn: Công văn số 358/UBND-VP

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 557

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)
  • Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình,bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (26/09/2023)