Thông báo
Thông báo về việc triển khai công bố kết quả quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh theo hình thức mới (11/01/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; đồng thời, nhằm bảo đảm thực hiện công khai kết quả quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh và công bố đến cộng đồng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu hình thức công bố mới đối với kết quả quan trắc được thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng như sau:

1. Trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường

 Địa chỉ Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn tìm đến thanh menu bên phải và chọn vào mục “Công bố thông tin quan trắc”.

Hoặc truy cập tại đường dẫn:

  • http://congboquantrac-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
  • http://ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/panoquantrac

2. Trên các Bảng điện tử Panoled ngoài trời

Các Bảng điện tử Panoled ngoài trời được đặt tại các vị trí cụ thể như sau:

a) Quảng trường Điện Biên Phủ, thành phố Bà Rịa;

b) Đường Quang Trung thành phố Vũng Tàu;

c) Trường tiểu học Tóc Tiên;

d) Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Phú Mỹ.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về hình thức công bố, địa chỉ truy cập để tiếp cận kết quả quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 106

Về trang trước Về đầu trang