Tin KHCN trong nước
Ghi nhận hơn 1.000 nhiệm vụ khoa học công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn (13/12/2022)
-   +   A-   A+   In  
Đây là kết quả mới được công bố trong báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ địa phương năm 2022 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, hệ thống các trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ cả nước đã triển khai hơn 14.000 hợp đồng dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ; thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn; tiến hành làm chủ với hơn 400 công nghệ. 
Ứng dụng công nghệ flycam trong quản lý, vận hành đường dây truyền tải điện (Ảnh: plo.vn/)
Trong đó, chiếm 45% là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở, 37% là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, thành phố. Khoảng 18% còn lại là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ và quốc gia. Các lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhất là lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, môi trường, vật liệu... 
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, để có được những kết quả đáng khích lệ như trên, một phần đến từ sự hoạt động tích cực của các trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ tại địa phương. Đơn cử, chỉ tính riêng trong năm 2022, các trung tâm này đã thực hiện 2.735 hợp đồng hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ - chủ yếu ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, xử lý môi trường, an toàn bức xạ, năng lượng, kiểm nghiệm - với tổng giá trị 62 tỷ đồng. Đây là thông tin đáng khích lệ, cho thấy tiềm năng và sự phát triển hơn nữa trong của các trung tâm khoa học công nghệ tại địa phương trong thời gian tới. 
"Nếu các trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ tại các địa phương thực hiện tốt chức năng ứng dụng sẽ thúc đẩy công tác ứng dụng, trở thành cầu nối quan trọng, tạo sự liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh. 
Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được coi là động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong cả nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển giai đoạn năm 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

 

Nguồn: khcncongthuong.vn

Số lượt đọc: 104

Về trang trước Về đầu trang