TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 12 (tháng 2/2015) (07/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Khi giải quyết tranh chấp WTO không dựa trên lợi ích của tất cả các thành viên  

- Vai trò của Hàng rào Kỹ thuật đối với sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh            

- Năm 2015 - khó khăn nhìn thấy cho doanh nghiệp thép      

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 1/2015  

 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- Kết Quả Thực Hiện Chương Trình KH&CN Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tỉnh BR-VT Năm 2014

- Tổng cục TCĐLCL tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 

- Đẩy mạnh công tác phòng chống gian lận thương mại, ..   

- Nâng cao NSCL: “Đòn bẩy” cho DN phát triển     

 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia    

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Quyết định ban hành VB Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

- Thông tư số 51/2014/TT-BCT: Bãi bỏ một số quy định đối với xăng E5   

 

TIN NGẮN

Tin Thế giới

- Tiền đề của tranh chấp thương mại

Tin Trong nước

- Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban liên ngành TBT năm 2014

- Thủ tướng đồng ý xây dựng cổng thông tin điện tử hàng rào kỹ thuật thương mại           

- Ngày Đo lường Việt Nam – nâng bước hội nhập kinh tế đất nước            

Tin địa phương

- Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tư 21 và các văn bản liên quan          

- Hội nghị triển khai Thông tư 26/2014/TT-BKHCN và Quyết định 2636/QĐ-UBND       

- Tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm TH&TTKHCN

Số lượt đọc: 2062

Về trang trước Về đầu trang