Tiêu chuẩn ĐLCL
Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015 (06/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 3/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) năm 2015, thuộc lĩnh vực hỗ trợ các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Ông Vương Quang Cần (phó giám đốc Sở KH&CN) là chủ tịch Hội đồng.

Tham gia xét duyệt thuộc lĩnh vực hệ thống quản lý có 17 doanh nghiệp, Hội đồng đánh giá, xem xét đã thống nhất hỗ trợ các đề án của 13 doanh nghiệp trên tổng 17 doanh nghiệp nộp đơn tham gia, cụ thể:

 

1 - Hợp tác xã du lịch Vũng Tàu, nội dung hỗ trợ là cấp giấy chứng nhận “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”;

 

2 - Công ty CP China Steel Sumikin Việt Nam, nội dung hỗ trợ là Giám sát ISO 9001; Xây dựng ISO 16949; Xây dựng ISO/IEC 17025; Chứng nhận 04 sản phẩm hợp chuẩn của Malaysia;

 

3 - Chi nhánh công ty CP Sản xuất- Thương mại – Dịch vụ Thế giới Việt, nội dung hỗ trợ là Xây dựng ISO 22000;

 

4 - Công ty Cổ phần thép Pomina 2, nội dung hỗ trợ là Tái chứng nhận ISO/IEO 17025;

 

5 – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Kỹ thuật Thiện Tường, nội dung hỗ trợ là Xây dựng ISO/IEC 17025;

 

6 - Hợp tác xã phước Lập, nội dung hỗ trợ là Xây dựng Hệ thống ISO 9001;

 

7 - Doanh nghiệp tư nhân Rau an toàn Đồng Việt, nội dung hỗ trợ là Xây dựng Vietgap;

 

8 - Công ty Cp Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo, nội dung hỗ trợ là Giám sát ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001; Tái chứng nhận BRC 6;

 

9 - Công ty CP Nhật Nam, nội dung hỗ trợ là Đào tạo nhận thức và chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001, ISO 14001; Giám sát lần 2 ISO 9001, ISO 14001;

 

10 – Công ty TNHH Cơ khí Tân Thành, nội dung hỗ trợ là Giám sát ISO 14001, HSAS 18001, ISO 9001;

 

11 - Công ty CP Dịch vụ công trình ngầm Thiên Nam, nội dung hỗ trợ là Giám sát ISO 9001 lần 2;

 

12 – Công ty CP Định vị Thiên nam, nội dung hỗ trợ là Giám sát ISO 9001 lần 2;

 

13 – DNTN Đức Danh, nội dung hỗ trợ là Đào tạo kiến thức HACCP; 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 2844

Về trang trước Về đầu trang