Chuyển đổi số
Nhanh chóng kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành (29/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
Sở TT-TT, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành Văn bản gửi các sở ngành liên quan và Viễn thông tỉnh về việc đôn đốc tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh.

Theo đó, Sở TT-TT yêu cầu các sở: NN-PTNT, Xây dựng, LĐTBXH, Du lịch, Công thương, KH-CN, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, cử cán bộ đầu mối phối hợp với Sở TT-TT, các đơn vị có liên quan tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với IOC tỉnh; sớm hoàn thành thủ tục liên quan và đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với IOC tỉnh.

Các Sở Tư pháp, KH-ĐT, Tài chính, GT-VT tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị Bộ chủ quản có giải pháp cho phép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành của tỉnh đang được Bộ ngành lưu trữ, quản lý theo hệ thống thông tin ngành dọc.

Các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, VH-TT, Ban Quản lý các KCN căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị sớm có kế hoạch, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương, bố trí kinh phí triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm hoàn thành theo lộ trình UBND tỉnh giao.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 471

Về trang trước Về đầu trang