Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/12/2022)
-   +   A-   A+   In  

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, toàn Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 20.000 tấn/năm; chủ động sản xuất, ương dưỡng để cung ứng đủ con giống nuôi trồng thủy sản chất lượng cho các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; ưu tiên phát triến nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, nuôi thủy sản lồng bè trên biến, ven biến và hải đảo; khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy có tính giải trí, mỹ nghệ, trang sức theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch và xuất khẩu; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 30% sản lượng sản phâm nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triên khai kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Đến năm 2030, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 23.000 tấn/năm; chủ động sản xuất, ương dưỡng để cung ứng đầy đủ con giống nuôi trồng thủy sản chất lượng cho các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; cải thiện chất lượng con giống các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao và khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn; phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, nuôi thủy sản lồng bè trên biên, ven biến và hải đảo; phát triển nuôi trồng thủy có tính giải trí, mỹ nghệ, trang sức theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch và xuất khấu; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 50% sản lượng sản phàm nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triển khai kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triển khai Ke hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm như: phát triển sản xuất giống thủy sản; phát triển nuôi trồng thủy sản; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản; phát triến hệ thống sản xuất, cung ứng vật tư và công nghiệp hỗ trợ nuôi trồng thủy sản; nâng cao chất lương nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tuân thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn cũng như điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động phát triến nuôi trồng thủy sản của tỉnh; triển khai có lộ trình cụ thể để đảm bảo phát triển nuôi trồng thủy sản được hài hòa với phát triển các ngành kinh tế khác, tránh tình trạng chồng lấn, gây xung đột, mâu thuẫn không gian quy hoạch chung của tỉnh; bố trí nguồn lực, kinh phí bảo đảm triến khai thực hiện, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác đế thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

(Nguồn: Quyết định số 3678/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 809

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)