Thông báo
Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (07/12/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử, định kỳ hằng năm, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Cơ sở bức xạ công nghiệp có sử dụng nguồn bức xạ (Cơ sở) báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở trong năm 2022 gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Cụm B3 Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và gửi file soạn thảo (dưới dạng file Word hoặc Excel) vào hộp thư điện tử thaipn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặc thaikhcnbrvt@gmail.com nhằm thực hiện công tác quản lý, tổng hợp báo cáo an toàn bức xạ tại địa phương.

Nội dung báo cáo thực hiện theo Mẫu hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được đăng tải tại địa chỉ: https://www.varans.vn/tin-tuc/4619/huong-dan-bao-cao-thuc-trang-an-toan-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-tai-cac-co-so-buc-xa-trong-nam-2022.html.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Cơ sở quan tâm, thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 194

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (03/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)
  • Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (03/11/2022)
  • Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (02/11/2022)
  • Gia hạn thời gian tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (28/10/2022)
  • Tuyên truyền Chương trình Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022 (27/10/2022)
  • Chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai đến cuối năm 2022 (24/10/2022)
  • Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2022)
  • Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT (20/10/2022)