Thông báo
Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (07/12/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử, định kỳ hằng năm, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Cơ sở bức xạ công nghiệp có sử dụng nguồn bức xạ (Cơ sở) báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở trong năm 2022 gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Cụm B3 Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và gửi file soạn thảo (dưới dạng file Word hoặc Excel) vào hộp thư điện tử thaipn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặc thaikhcnbrvt@gmail.com nhằm thực hiện công tác quản lý, tổng hợp báo cáo an toàn bức xạ tại địa phương.

Nội dung báo cáo thực hiện theo Mẫu hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được đăng tải tại địa chỉ: https://www.varans.vn/tin-tuc/4619/huong-dan-bao-cao-thuc-trang-an-toan-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-tai-cac-co-so-buc-xa-trong-nam-2022.html.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Cơ sở quan tâm, thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Giới thiệu Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam (31/01/2023)
  • Triển khai kế hoạch 192-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí Thư (31/01/2023)
  • Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng (27/01/2023)
  • Thông báo về việc triển khai công bố kết quả quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh theo hình thức mới (11/01/2023)
  • Thông báo lịch Tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (03/01/2023)
  • Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)