Thông báo
Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (07/12/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử, định kỳ hằng năm, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Cơ sở bức xạ công nghiệp có sử dụng nguồn bức xạ (Cơ sở) báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở trong năm 2022 gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Cụm B3 Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và gửi file soạn thảo (dưới dạng file Word hoặc Excel) vào hộp thư điện tử thaipn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặc thaikhcnbrvt@gmail.com nhằm thực hiện công tác quản lý, tổng hợp báo cáo an toàn bức xạ tại địa phương.

Nội dung báo cáo thực hiện theo Mẫu hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được đăng tải tại địa chỉ: https://www.varans.vn/tin-tuc/4619/huong-dan-bao-cao-thuc-trang-an-toan-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-tai-cac-co-so-buc-xa-trong-nam-2022.html.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Cơ sở quan tâm, thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1699

Về trang trước Về đầu trang